fbpx

מכחול

edu

חינוך

#18

מכחול היא תכנית ליווי והעצמה עבור ילדים ובני נוער עם מוגבלות, בהובלתם והשראתם של בוגרים למודי ניסיון- חיים עם מוגבלות, כאלה שיודעים בדיוק איך זה לגדול ולחיות עם מוגבלות ולמדו לקיים חיים מלאים לצידה.

למה?

זו עובדה: אנשים עם מוגבלות מגיעים לחייהם הבוגרים כשהם נותרים מאחור כמיט בכל תחומי החיים.
הסיבות לכך מגוונות, אך המרכזית והחשובה שבהן היא מחסור ניכר בכלים חברתיים – אנושיים בסיסיים ההכרחיים לתפקודם המלא בחברה הישראלית ואשר נוצרו בעקבות קשיים בהתמודדות עם מוגבלותם.

איך?

מכחול היא תכנית להעצמת ילדים ונוער עם מוגבלות – על ידי בוגרים למודי ניסיון חיים עם מוגבלות.
התכנית נוסדה ע"י שלושה יזמים עם מוגבלות, בעלי ניסיון אישי, מקצועי והתנדבותי רחב וחזון עמוק ומרענן בתפיסתו: מטרות העל של התכנית הן ליווי והכוונה של ילדים ונוער עם מוגבלות לעצמאות, מימוש עצמי ותרומה לחברה, דבר שיצמצם באופן משמעותי את תחושת הבדידות והזרות החברתית שמלווה רבים מהם בהווה, ותצמצם את תלותם באחרים בעתיד.

למי?

לכל ילד/ה ובן/בת נוער עם מוגבלות מכל סוג (כל מועמדות תיבחן לגופה) בגילאי 8-16, בעל/ת מוטיבציה גבוהה ללמוד, לצמוח ולממש את הפוטנציאל שקיים בו/בה.
את תהליך הליווי יובילו מנטורים בוגרים בגילאי 21+ עם מוגבלות אשר עברו תהליך מיון והכשרה מקצועיים ויועסקו בשכר ולא בהתנדבות.

פרויקט מס' 18 – מכחול היא תכנית ליווי והעצמה עבור ילדים ובני נוער עם מוגבלות, בהובלתם והשראתם של בוגרים למודי ניסיון- חיים עם מוגבלות, כאלה שיודעים בדיוק איך זה לגדול ולחיות עם מוגבלות ולמדו לקיים חיים מלאים לצידה.

תכולת התכנית:

 1. תכנית ליווי אישית 1*1 למשך 24 מפגשים.
 2. שעות תמיכה וייעוץ עבור הורי החניך ובני משפחתו.
 3. ערכת רישום הכוללת שי צנוע.
 4. מחיר fix אחיד ומוזל לזמן מוגבל.
 5. תכנית תגמולים למנטורים עבור כל שעת ליווי.

מבנה הפיילוט:

הפיילוט יארך במשך 3 חודשים ויכלול 20 משפחות עם מוגבלות בגילאי 8-16 ו- 10 מנטורים בוגרים עם מוגבלות.
לאורך התהליך תתבצע מדידה והערכה על בסיס מידע מהמנטורים ומהמשפחות במטרה לייעל ולשפר את השירות.
בסיום תקופת הפיילוט, התהליך ים החניכים יימשך כסדרו עד לסיום התכנית.

מטרות הפיילוט:

 • התנעת מחזור פעילות ראשון.
 • בחינת בניית מערכת היחסים בין המנטור לחניך והמשפחה.
 • הוכחת יכולת שכפול ההצלחה למסות גדולות.
 • בחינת אפקטיביות מודל ההעצמה (מודל השכבות).
 • איסוף מידע כללי מהמנטור, מהחניך ומהמשפחה.
 • ביסוס ראשוני של קהילת תומכים.
 • בחינת אפקטיביות מודל ההעצמה (מודל הנקודות).
 • ביסוס מכחול כארגון חדשני, רענן בגישתו ומשמעותי בשוק.
 • קדימות וראשוניות.

לוחות זמנים:

תקופת הפיילוט מוגדרת ותחומה בזמן של 3 חודשים. לאחר תקופה זו ייבחנו התשומות, התגובות ותוצאות תהליכי מדידה והערכה שיבוצעו לאורך התקופה.
לאחר תקופה זו ממשיך פעילות העצמה במקביל לבחינת פתיחת מחזורי ליווי נוספים.

תמחור הפיילוט:

מרכיב עלות לגוף המממן מספר מפגשים מספר מוטבים סה"כ
שעת מנטורינג 170 ₪  24 20 81,600 ₪ 
הכשרת מנטורים 1,000 ₪  9 10 10,000 ₪ 
סה"כ                                                                                                                  91,600 ₪ 

לפרטים נוספים אודות עמותת מכחול:
www.mikhall.com

לתרומה לפרויקט

למידע נוסף על הפרויקט

Billing Details

Your Order

מוצר סכום ביניים
Donation  × 1 0.00
סכום ביניים 0.00
סה"כ 0.00
 

להסיר פריט תמונה ממוזערת מוצר מחיר כמות סכום ביניים
× Donation  0.00
0.00

סה"כ בסל הקניות

סכום ביניים 0.00
סה"כ 0.00
דילוג לתוכן