fbpx

בית יד לבנים

empowering

העצמת הקהילה

#17

"קרן ראשון עם הנופלים"

קרן ראשון פועלת למען משפחות העיר שאיבדו את יקיריהם במערכות ישראל במסגרת זו תומכת הקרן בתרומות ייעודיות למען בית יד לבנים וכן להנצחה.

אנו רואים בפעילות זו חלק מהקשר הבלתי נפרד בין תושבי העיר המחבקים את המשפחות שנתנו את היקר להן מכל עבור החיים של כולם.

לתרומה עבור פעילות הנצחה, ליקירים , ומשאבים אשר יופנו למשפחות ולבית יד לבנים תרמו פה.

לתרומה לפרויקט

למידע נוסף על הפרויקט

פרויקטים נוספים

דילוג לתוכן