fbpx

הקמת מכללה לבוגרים עם מוגבלות שכלית

edu

חינוך

#2

הקמת המכללה האקדמית – טכנולוגית מותאמת לבוגרים עם מש"ה במעונות גל (in house)– היא ראשונה מסוגה בעולם ויש בה משום אפליה מתקנת, המקנה את הזכות למערכת חינוך מכילה לאורך החיים, כפי שצוין באמנת האו"ם לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. המכללה תיתן מענה לפתוח והעשרת הידע הכללי והקוגניציה, בצד התשומות הנוספות של מרכז היום.

פרויקט מס' 2 – הקמת המכללה הטכנולוגית מותאמת לבוגרים עם מוגבלות שכלית – היא ראשונה מסוגה בעולם ויש בה משום אפליה מתקנת, המקנה את הזכות למערכת חינוך מכילה לאורך החיים

מטרות-

  • מתן הזדמנות ללמידה אקדמית לבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית קשה ועמוקה.
  • הקניית ידע תיאורטי בנושאים אקדמיים שעשויים להיות רלוונטיים באוכלוסייה זו (יפורט בהמשך), תוך שימוש בטכנולוגיות אייפדים והנגשות קוגניטיביות.
  • העצמה וחיזוק הדימוי, הביטחון העצמי ואיכות החיים של הסטודנטים
  • העצמת הבוגרים בקרב משפחותיהם והגברת ההערכה אליהם על ידי הגברת התקשורת ואמצעי השיח
  • העצמת המשפחות עצמן.
  • חיזוק הזיקה לעיר- באמצעות סיור מודרך במוזיאון ראשון לציון והספרייה העירונית.

תרמו כעת לפרויקט ייעודי זה שיעצים את בעלי הצרכים המיוחדים בעיר.

לתרומה לפרויקט

למידע נוסף על הפרויקט

Billing Details

Your Order

מוצר סכום ביניים
Donation  × 1 0.00
סכום ביניים 0.00
סה"כ 0.00
 

להסיר פריט תמונה ממוזערת מוצר מחיר כמות סכום ביניים
× Donation  0.00
0.00

סה"כ בסל הקניות

סכום ביניים 0.00
סה"כ 0.00
דילוג לתוכן