fbpx

ourribbon

edu

חינוך

68#

הפרויקט Our Ribbon נוסד על ידי תלמידי הגמנסייה הריאלית ותוכנית נחשון. הפרויקט מקדם שיח בנושא קיימות בעזרת סרט המתחבר לתיק ומקדם, בעזרת נושא התיק את תחום הקיימות ואיכות הסביבה

"הסרט שלנו" – כיצד אנו רוצים שהעתיד, הסרט שלנו ייראה. סיסמת הפרוייקט: Our Planet, Our Future, Our Ribbon ובעברית: כדור הארץ שלנו, העתיד שלנו, הסרט שלנו. מתוך הבנה שהסביבה שלנו, כדור הארץ חשוב לנו ולכן עלינו לדאוג לעתידו ולעתידנו וזאת נעשה באמצעות "הסרט שלנו" שמקדם את המודעות לנושאים ומעודד להתחייבות לפעול בתחומי הסביבה השונים. מתוך כוונה להתאים את הפרויקט לכזה החוצה גבולות, שם הפרוייקט הינו באנגלית וללא סימני הזדהות עם מקום מסויים, מעבר להיותו רעיון מקורי של תלמידי קבוצת נחשון בגימנסיה הריאלית, מקיף א' בראשון לציון בהנחיית המורה נדב שמגר.

פרויקט מס' 68- פרויקט Our Ribbon הינו פרויקט מקורי וייחודי בתוכנית נחשון בגימנסיה הריאלית, מקיף א' ראשון לציון המבקש לקדם את המטרה של העצמת המודעות לנושאי סביבה. זאת במסגרת יישום הקווים המנחים של תוכנית נחשון לפיתוח וטיפוח נוער מוכשר וערכי ליצירת מנהיגות מדעית למדינת ישראל.

הפרוייקט הוגדר מתחילתו כפרוייקט ללא מטרות רווח. כאשר הכספים המתקבלים מרכישת הסרטים בעלות סמלית של כ-5 שקלים לסרט יחולקו לשלושה תחומים עיקריים:

1. רכישת סרטים נוספים להמשך יישומו של הפרוייקט.

2. מתן תרומה קבועה לגוף סביבתי בהיקף של אלפי שקלים בכל סבב רכישה שייבחר על ידי חברי הקבוצה.

3. סיוע במימון פעילויות חינוכיות – לימודיות של בתי ספר ברחבי הארץ בנושאי סביבה וקיימות

לתרומה לפרויקט

למידע נוסף על הפרויקט

Billing Details

Your Order

מוצר סכום ביניים
Donation  × 1 0.00
סכום ביניים 0.00
סה"כ 0.00
 

להסיר פריט תמונה ממוזערת מוצר מחיר כמות סכום ביניים
× Donation  0.00
0.00

סה"כ בסל הקניות

סכום ביניים 0.00
סה"כ 0.00
דילוג לתוכן