fbpx

מיזם קפה חברתי

Shiluv

שילוב חברתי

#45

קרן ראשון תומכת מיזם "קפה חברתי" מטרת המיזם הינו הקמת עסק בו יעבדו ויהיו שותפים בניהול בני נוער בסיכון.
שילוב בני הנוער בפרויקט יזמות עסקית יאפשר להם להשתלב במסגרת נורמטיבית, מאתגרת ואטרקטיבית תוך למידה מעשית והתנסות בלקיחת אחריות אישית וקבוצתית, בקבלת החלטות, ובהשתלבות בעולם העסקים ה"אמיתי".

מעורבות בפרויקט תספק לבני הנוער מסגרת שייכות משמעותית ולא סטיגמטית, תחזק את הדימוי העצמי שלהם, תאפשר להם לחוות הצלחה וללמוד "משהו בעל ערך". כמו כן, תתרום להכשרתם לעבודה, ללימודים ייעודיים וליצירת מסגרת טיפולית תומכת. בשיתוף וליווי משרד החינוך.

לתרומה לפרויקט

למידע נוסף על הפרויקט

פרויקטים נוספים

דילוג לתוכן