fbpx

"אור איתן"- הנגשת מחשבים לקהילת העיוורים בעיר

Shiluv

שילוב חברתי

#38

בעיר ראשון לציון פועל מועדון עבור בעלי לקות ראייה ועיוורים.
המועדון מספק מסגרת בעבור למעלה מ 600 תושבי העיר הנזקקים לפעילות חברתית שיקומית.

אנו מבקשים מכם לסייע ברכישת מחשבים אביזרי עזר ותוכנות , כדי שנוכל להמשיך בהדרכה טכנולוגית בעבור בעלי הלקות למען למידה שימושית בטכנולוגיות תומכות.

הפרויקט קיבל סיוע מצד חברות הייטק באמצעות מחשבים וכעת אנו מבקשים לרכוש התוכנות המתאימות ולהמשיך לתחזק הציוד והמקום

לתרומה לפרויקט

למידע נוסף על הפרויקט

פרויקטים נוספים

דילוג לתוכן