fbpx

מעון יום שיקומי – מתנ”ס שיכוני המזרח

פרויקט מס’ 20 – האמונה וההכרה בזכותם של פעוטות עם צרכים מיוחדים לקבל טיפול הולם ומכבד,תוך דגש על חשיבות הטיפול בשלבים הראשונים של חייהם

דילוג לתוכן