fbpx

שיתוף פעולה בית ספר ארזים

edu

חינוך

#77

 

בית ספר "ארזים" הנו בית ספר לחינוך מיוחד המיועד לתלמידים עם הפרעות התנהגות קשות. בית הספר ממוקם בראשון לציון אך נותן מענה לתלמידים מכל מחוז מרכז של משרד החינוך.

בשנתיים האחרונות הבית ספר התחיל לקדם את תחום התזונה והבישול בבית הספר. במסגרת שיעורים אלו לומדים התלמידים אודות מזונות שונים, על כל ההיבטים, כל זאת תוך כדי שהתלמידים מבשלים בעצמם ונחשפים לטעמים חדשים, טכניקות ומיומנויות חדשות. העבודה המשותפת במטבח מהווה הזדמנות נפלאה ללימוד תחומי דעת נוספים הקשורים לכישורי חיים בדרך חווייתית ויצירתית.

כיום השיעורים נלמדים במסגרת מצומצמת מאוד בתוך חדר המורים בו יש מטבחון קטן, שאינו עונה על צרכי השיעור .

 

לצורך המשך הפעלת תוכנית מיוחדת עבור הילדים הבית ספר זקוק להקמת מטבח חדש המותאם לצרכי התלמידים והתנהלות השיעור, מטבח אשר יאפשר את המשך הפעלת התוכנית .אנו בבית הספר הקצינו לצורך כך כיתת לימוד ייעודית .

חשוב לציין כי בפנינו עומדת קבלת תרומה של מוצרי חשמל שתאפשר את השלמת האבזור של המטבח החדש. ללא המטבח, לצערנו, לא נוכל לקבל את תרומת מוצרי החשמל.

עלות הקמת המטבח: 30,000 ₪.

לתרומה לפרויקט

למידע נוסף על הפרויקט

פרויקטים נוספים

דילוג לתוכן