fbpx

עושים שכונה

Shiluv

שילוב חברתי

67#

“עושים שכונה"
בונים חברה מאוחדת

מיזם "עושים שכונה" מתקיים בשכונת רמת אליהו כשנתיים

"עושים שכונה" היא יוזמה חברתית שצמחה מהשטח בעקבות הפילוג המתגבר בחברה ותחושת המכנה המשותף המתערערת, תחושות שאף התחזקו בתקופת מגפת הקורונה. נוער משוטט ללא מסגרות, אבטלה וחוסר ודאות. דווקא מתוך המציאות המורכבת, חשיבות הקהילתיות והערבות ההדדית צפה מעל פני השטח ברחבי הארץ.

המיזם חרט על דגלו לחזק את הממד הקהילתי בכל בניין ושכונה מתוך אמונה כי הדרך לאחדות ולחוסן של חברה עוברת דרך מנהיגות מקומית וקהילות בריאות וחזקות. אנו מאמינים כי כל בניין ושכונה הם קהילה. בידינו לבנות רשת קהילות סביב עשייה משותפת, אותה מובילים מנהיגים צעירים שרוצים להוביל שינוי ולפתח את דור המנהיגים הבא.

 

פרוייקט מס' 67 -יוזמה חברתית שצמחה מהשטח בעקבות הפערים החברתיים שהולכים וגדלים ומטרתה: העצמת נוער וצעירים, הצמחת מנהיגות מקומית וארצית, בניית קהילות על ידי עשייה משותפת תוך חיזוק הזהות האישית, הקהילתית והלאומית.
המיזם מתקיים בשכונת רמת אליהו בראשון לציון וזוכה להצלחה גדולה.

הדרך שלנו:
בניית מנהיגות מקומית צעירה וחזקה, אשר תפעל יחדיו לשיקום וטיפוח שכונות מצוקה למען חיזוק הממד הקהילתי בהן.
אנו מאמינים כי עשייה חיובית משותפת מחזקת את ה”ביחד” של כל קהילה וקהילה, ומכניסה רוח מרעננת של אחדות ותקווה.
חשיבות המפגש בין אנשים בתוך קהילה קטנה והערבות ההדדית בה, יוצרת חוסן חברתי ותחושת שייכות. אוסף של קהילות מאוחדות יוצרות חוסן אזרחי ותחושת לכידות בקרב אזרחי המדינה.

פעילותנו כוללת:

  • העשייה בשטח: שיפוץ בניינים, צביעת חדרי מדרגות וגינות. הפיכת שטחים מוזנחים בשכונה לגינות קהילתיות. עבודת אדמה – חיבור פיזי לגינה, עם תוצר של פירות וירקות הנתרם בחזרה לשכונה. עשייה המחזקת את השייכות לקהילה, לשכונה ולארץ;
  • קהילה: חיזוק הערבות ההדדית בקהילה. בניית קהילות סביב מקום מגורים. בניית מרכזי עשייה קהילתיים. חיזוק הזהות והייחודיות הקהילתית.
  • פיתוח מנהיגות: הכשרות וגיבוש מנהיגים צעירים בקהילה אשר מובילים את המיזם ברמה המקומית.

קרן ראשון לציון גאה לסייע למיזם זה אשר זקוק לתמיכה משמעותית על מנת לגדול.

 

לתרומה לפרויקט

למידע נוסף על הפרויקט

Billing Details

Your Order

מוצר סכום ביניים
Donation  × 1 0.00
סכום ביניים 0.00
סה"כ 0.00
 

להסיר פריט תמונה ממוזערת מוצר מחיר כמות סכום ביניים
× Donation  0.00
0.00

סה"כ בסל הקניות

סכום ביניים 0.00
סה"כ 0.00
דילוג לתוכן