fbpx

סיירת תיקונים- שיפוצים בבתי קשישים

Gil3_2

גיל שלישי

#53

סיירת תיקונים תפקיד סיירת התיקונים היא להפוך את הבית למקום בטוח ומוגן. לסיירת ישנם שני תפקידים: האחד, הגעה באופן יזום לבתי הקשישים והניצולים לטובת התקנת עזרי בטיחות כמו מעקות בטיחות ושיפור פיזי של הבית.

התפקיד השני הינו הגעה לבתים על סמך פנייה של הקשישים והניצולים ובני משפחותיהן. יש לציין כי בתים במצב שמצריך צביעה וקוסמטיקה יקבלו סיוע מעמותה הפעילה בעיר שמבצעת תיקונים על פי קריאה.

לתרומה לפרויקט

למידע נוסף על הפרויקט

פרויקטים נוספים

דילוג לתוכן