fbpx

סיוע למעון דרי רחוב

Shiluv

שילוב חברתי

#62

קרן ראשון לציון בשיתוף המינהל לשילוב חברתי ומחלקת הרווחה מסייעים למעון דרי הרחוב במגוון פעולות.
בנוסף לכך, הקרן תורמת לדרי המעון שי צנוע ליום הולדתם המזכיר להם, שצוות המעון דואגים להם.

המעון במצב רעוע ודורש שיפוץ הכולל הנמכת תקרה, מיזוג מבנה וחלוקת השטח לחדרים..
קרן ראשון לציון פעולת לסיוע במימון השיפוץ.

לתרומה לפרויקט

למידע נוסף על הפרויקט

פרויקטים נוספים

דילוג לתוכן