fbpx

מתריעון לאזרחים ותיקים

העצמת הקהילה

87

קרן ראשון בשיתוף חברת דנאל והמחלקה לאזרחים נטמיע את המערכת לאזרחים ותיקים מעוטי יכולת בעיר- המערכת חדשנית המתריעה על כל מצב מסוכן שהאזרח עלול להיקלע אליו בגפו ומדווחת לשירותי ההצלה.

לתרומה לפרויקט

למידע נוסף על הפרויקט

פרויקטים נוספים

דילוג לתוכן