fbpx

מעון יום שיקומי אביב – מתנס רמת אליהו

שילוב חברתי

65

פרויקט מס' 65- במתנס רמת אליהו עתיד לקום מעון יום שיקומי בשיתוף אגף הרווחה בעיריית ראשון לציון.
מעון היום מיועד לילדים בעלי מוגבלויות בגילוי 0-3.

השנים הראשונות בחייו של פעוט, הן המשמעותיות ביותר מבחינת היכולת להשפיע על תפקודים ופעילות. לכן, בחקיקה במדינת ישראל נקבע, כי פעוט המאובחן עם אוטיזם, זכאי לסל בריאות מקדם במסגרת שנות חייו הראשונות.
מעונות היום השיקומיים, המיועדים לפעוטות בגילאי 0-3 הן מעונות המציעים את מגוון הטיפולים בתוך המעון וכך חוסכים להורים ריצות וקביעת תורים למגוון מטפלים.

לתרומה לפרויקט

למידע נוסף על הפרויקט

פרויקטים נוספים

דילוג לתוכן