fbpx

מדברים בפר"חים

edu

חינוך

#28

אלפי מלגות והלוואות המוענקות על ידי קרן ראשון לציון לסטודנטים המשתתפים בפרויקט פר"ח, וזאת בנוסף למלגת ארגון פר"ח הבסיסית.

המטרה היא לעודד מעורבות חברתית של סטודנטים בתחום החינוך בעיר. מניתוח רב שנתי שבוצע על ידי העירייה, עולה כי המלגה הובילה לעלייה במספר חונכי פר"ח המצטרפים לפעילות התנדבותית.

אנו מבקשים להרחיב פעילות הקרנות התומכות בסטודנטים במסגרת פרויקט פרח – לתרומת מלגות או כסף שייעודו לקרן שרק מפירותיה יחולקו מלגות.

פרויקט מס' 28 – אלפי מלגות והלוואות המוענקות על ידי קרן ראשון לציון לסטודנטים המשתתפים בפרויקט פר"ח, וזאת בנוסף למלגת ארגון פר"ח הבסיסית. המטרה היא לעודד מעורבות חברתית של סטודנטים בתחום החינוך בעיר.

קן המלגות קמה בשיתוף עיריית ראשון לציון ומשפחות נדבנים, ביניהם שמיל רבין ודוד קאולי ז"ל. עד היום העניקה קרן ראשון לציון למעלה מ-400 מלגות ויותר מ-300 הלוואות.

* חלוקת המלגות מתבצעת בהתאם לקריטריונים שהקרן מפרסמת מידי שנה, ובהתאם לתרומות מיועדות המגויסות לצורך זה.

לתרומה לפרויקט

למידע נוסף על הפרויקט

Billing Details

Your Order

מוצר סכום ביניים
Donation  × 1 0.00
סכום ביניים 0.00
סה"כ 0.00
 

להסיר פריט תמונה ממוזערת מוצר מחיר כמות סכום ביניים
× Donation  0.00
0.00

סה"כ בסל הקניות

סכום ביניים 0.00
סה"כ 0.00
דילוג לתוכן