fbpx

התחדשות עירונית ברמת אליהו והשכונות הותיקות

empowering

העצמת הקהילה

#59

התכנית תתמקד בשכונת רמת אליהו בעיר ראשל"צ, שנמצאת בעיצומו של תהליך התחדשות עירוני המתרחש בשתי רמות: שינוי פיזי (הריסת המבנים הקיימים ובניית בנינים חדשים) ושינוי קהילתי חברתי ואישי של תושבי השכונה. האוכלוסיה ההטרוגנית החדשה שתיווצר בתום תהליך ההתחדשות העירוני מחייבת יישום כלים לגישור על פערים בין תושבי השכונה המקוריים לבין המצטרפים החדשים.

חשיבותה של התכנית היא ביצור חוסן אישי וקהילתי של כלל התושבים הותיקים והחדשים, מניעת עזיבה של השכונה על ידי 2 האוכלוסיות, הטמעת נושא ההסברה על שמירת ניקיון השטחים הציבוריים והפרטים כמו גם הקניית כלים לנושא של מיחזור, גינות קהילתיות , תרבות דיור ושיח מכבד בין הדיירים.
התכנית  נועדה ליצור אחריות הן ברמה האישית והן ביחסי גומלין עם שכונות אחרות בעיר ועם הרשות.

כיום חיים  14,000 תושבים בשכונת רמת אליהו. השכונה  מדורגת במצב סוציואקונומי 2, 35% הינם בני העדה האתיופית, 40% מקבלי קצבאות . אנו נתמקד ב-2600 יחידות דיור בבנייני הרכבת הישנים.

לתרומה לפרויקט

למידע נוסף על הפרויקט

פרויקטים נוספים

דילוג לתוכן