fbpx

הקרן להנצחת זכרו ופועלו של יצחק נוי ז"ל

חינוך

#123

הקרן תתמוך ותלווה מיזמים שהיו עיקר עניינו של יצחק ז"ל

הקמת חדר שהות לסופרים ויוצרים
הנחלת ידע בהיסטוריה כללית וא"י בערוצים מגוונים
פיתוח מיומנויות תרבות ההגשה המשודרת
קידום יצירה וספרות מקורית עבור בני נוער וצעירים

אנו מזמינים אתכם להיות שותפים שלנו ולתרום למימון מיזמי הקרן

למעבר לאתר האישי לפועלו וזכרו של יצחק

לתרומה לפרויקט

לתרומה לפרויקט

למידע נוסף על הפרויקט

פרויקטים נוספים

דילוג לתוכן