fbpx

הלוואה אקדמית

edu

חינוך

#27

מיזם משמעותי ורב חשיבות אותו מקדמת הקרן מזה מספר שנים הוא מפעל שנתי להענקת הלוואות לסטודנטים תושבי העיר ומתן מלגות לסטודנטים המתנדבים בפרויקט פר"ח בעיר.

לשם עידוד לימודים אקדמאיים, הוקמה בראשון לציון קרן הלוואות לסטודנטים בני העיר, בשיתוף קרן ראשון לציון. הקרן מאפשרת קבלת הלוואה בנקאית בסך 10,000 ₪ בכל שנת לימודים לתואר ראשון, עד שלוש שנות לימוד (בסך הכל: 30 אלף ₪).

פרויקט מס' 27 – מיזם משמעותי ורב חשיבות אותו מקדמת הקרן מזה מספר שנים הוא מפעל שנתי להענקת הלוואות לסטודנטים תושבי העיר ומתן מלגות לסטודנטים המתנדבים בפרויקט פר"ח בעיר.

במהלך שלוש שנות התואר, הסטודנט פטור מתשלום הריבית והקרן ואלו משולמות על ידי קרן ראשון לציון. הסטודנט משלם את הריבית והקרן רק בתחום לימודיו בהחזר המתפרש על פני שש שנים.

לתרומה לפרויקט ההלוואות –
הכסף מיועד לסבסוד דמי הריבית בגין ההלוואות . אנו מגייסים מידי שנה 100,000 ₪ בעבור ריבית.
סכום זה מסייע למתן הלוואות ללא ריבית ללמעלה מ 200 סטודנטים מידי שנה.

לתרומה לפרויקט

למידע נוסף על הפרויקט

Billing Details

Your Order

מוצר סכום ביניים
Donation  × 1 0.00
סכום ביניים 0.00
סה"כ 0.00
 

להסיר פריט תמונה ממוזערת מוצר מחיר כמות סכום ביניים
× Donation  0.00
0.00

סה"כ בסל הקניות

סכום ביניים 0.00
סה"כ 0.00
דילוג לתוכן