fbpx

אופק לעתיד – חיזוק לימודי מתמטיקה

edu

חינוך

#29

קרן חינוך בינלאומית בשיתוף קרן ראשון לציון ואגף החינוך של עיריית ראשון לציון אישר מענק תלת שנתי לפרויקט ייחודי עירוני למען הגדלת שיעור התלמידים הלומדים ל 5 יחידות במתמטיקה ל 25% מהתלמידים בעיר.

דרך הפעולה של הפרויקט:

 1. חלק גדול מהמענק הוקדש בלעדית להתפתחות מקצועית של מורים למתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד) באמצעות קהילות מורים וליווי פדגוגי( ולמימון עד 50% מעלות ניהול התכנית.
  משכורות, שעות ההוראה ושעות נוספות לתלמידים יממנו במלואם על ידי העירייה.
 2. חלק נוסף סכום המענק הוקדש לשיתוף פעולה עם תכניות אחרות הנתמכות על ידי הקרן, המכשירות מורים לשימוש בווידיאו ובמשימות דיאגנוסטיות, ולפיתוח של תכניות למידה אישיות לכל תלמיד.
 3. המענק הופעל רק לאחר הכנת תכנית עבודה מפורטת והגשתה לאישור הקרן. תכנית זו תשתמש בסיס לדוחות חצי-שנתיים אשר יתייחסו לנושאים הבאים:
  א. מרכיבים של הוראה קלינית, כולל שימוש בווידאו, משימות דיאגנוסטיות, תכניות למידה אישיות, וקהילות מקצוע של מורים;
  ב. תכנית עבודה אופרטיבית לבתי ספר שתתייחס למנהלי בתי הספר, לרכזי המקצועות, למורים למתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד, ליועצים, לצוות המורים ולהורים;
  ג. פיתוח ויישום תכנית עבודה מקצועית פרטנית לכל אחד מהמורים המלמדים מתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד.

פרויקט מס' 29 – קרן חינוך בינלאומית בשיתוף קרן ראשון לציון ואגף החינוך של עיריית ראשון לציון אישר מענק תלת שנתי לפרויקט ייחודי עירוני למען הגדלת שיעור התלמידים הלומדים ל 5 יחידות במתמטיקה ל 25% מהתלמידים בעיר.

אנו מעוניינים להרחיב את הפרויקט למען הלומדים אנגלית פיזיקה והנדסת תוכנה בעיר
ולהביא כלים מקצועיים למורים במקצועות אילו והעצמת התלמידים בחוגים אילו.

לצורך זה אנו מבקשים תרומה בסך 300,000 ₪ לחיזוק הלימודים הללו לשנה .

פרויקט זה משפיע על הצלחתם של אלפי תלמידים בראשון לציון והפיכתה לעיר מובילה בתחום החינוך הריאלי והטכנולוגי.

לתרומה לפרויקט

למידע נוסף על הפרויקט

Billing Details

Your Order

מוצר סכום ביניים
Donation  × 1 0.00
סכום ביניים 0.00
סה"כ 0.00
 

להסיר פריט תמונה ממוזערת מוצר מחיר כמות סכום ביניים
× Donation  0.00
0.00

סה"כ בסל הקניות

סכום ביניים 0.00
סה"כ 0.00
דילוג לתוכן